Aprendizado de fundamentos teóricos de Sistemas Ópticos e de Micro-ondas.