MEDIA EVOLUTION: ALGO MÁS QUE UN LIBRO…

Link: https://hipermediaciones.com/2019/08/06/media-evolution-algo-mas-que-un-libro/

Leitura complementar. Carlos Scolari escreve sobre o processo de criação de um livro diferente dos tradicionais e que foi inspirado em "O meio é a massagem", de McLuhan e Fiore.

"Más que haber “escrito” un libro, me queda la sensación de haberlo “montado” a través de un proceso de creación y selección de pequeñas unidades textuales(verbales e icónicas) que Fernando se encargó de poner en escena."