Caracterizar e comparar os ecossistemas aquáticos, terrestres e suas interfaces.