lista de exercicios cap. 5

teoricos: 5.1 a 5.4

praticos: 5.1 a 5.4