Entrega da terceira lista de exercícios

Espaço para upload da terceira lista de exercícios