lista de exercicios do cap. 2 do wooldridge

exercicios teoricos: 2.1/2.2/2.3/2.5/2.6/2.7/2.10/2.11

exercicios computador: 2.1/2.2/2.3/2.5/2.7