lista de exercicios cap. 6

teoricos: 6.1 a 6.5, 6.8, 6.9

praticos: 6.1 a 6.5, 6.7, 6.9, 6.11